Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky a reklamace
Obchodní podmínky a reklamace

Na eshopu je možné si zboží objednat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Objednávky jsou obvykle vyřizovány nejpozději do 3 dnů od objednání a připsání peněz na účet (v pracovní dny). 

Obrázky (fotky) u nabízeného zboží jsou většinou pouze ilustrační! Reálný vzhled zboží se může lišit.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Prodejce

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. 

Doprava zboží

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajišťuje prodávající pomocí České pošty nebo ZASILKOVNA.cz . Veškeré objednávky jsou odesílány následující pracovní den po připsání peněz na účet prodávajícího. 

U zásilek nad celkovou cenu převyšující 2500 Kč (včetně) zákazník neplatí dopravné a balné.

 • Dopravné zdarma ztrácí zákazník, jenž odstoupí od smlouvy a při vrácení zboží nedosáhne částkynad 2500 Kč (včetně). V tomto případě bude zákazníkovi zaúčtována cena za skutečné poštovné. Na reklamaci zboží se tento odstavec nevztahuje.

 

Odstoupení od smlouvy

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy , jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. V / 4. těchto OP). V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy. HT-obchod si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Reklamace

Záruční lhůta nabývá platnosti při převzetí zásilky objednané zákazníkem od přepravní společnosti či při osobním převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. U ZIPPO zapalovačů je DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA !!! V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě. 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 

Zboží při převzetí ihned pečlivě zkontrolujte. Provozovatel se zavazuje, že zboží odeslané nemá žádné vady !!! Pokud kupující zjistí na převzatém zboží jakoukoliv nesrovnalost, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu!!! Může si zažádat o výměnu nebo opravu zboží. Není-li výměna nebo oprava možná, může kupující odstoupit od smlouvy nebo žádat slevu z kupní ceny. 

Pokud spotřebitel zašle zboží k výměně z důvodu výběru špatné velikosti dle velikostní tabulky, hradí poštovné v plné výši

Pokud budete zboží vracet nebo reklamovat, řešíme zasláním přes pobočku ZÁSILKOVNA.cz na naše náklady. Stačí nás kontaktovat a my zašleme unikátní KOD, který s balíčkem předáte na pobočce a o víc se nestaráte ...


Lhůta na vyřízení reklamace činí 30 dnů od doby, kdy prodávající reklamované zboží převzal.

Záruku o délce 24 měsíců nelze uplatnit v případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace
 • Vznikla-li vada nevhodným, nešetrným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží
 • Vznikla-li vada nedodržením pokynů výrobce
 • Vznikla-li vada nevhodným, provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce
 • Jsou-li reklamovány vady, jež jsou uvedeny v popisku zboží
 • Je-li reklamované zboží prodáváno jako použité (vždy je toto uvedeno u produktu)

 

Účtování skladného

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. O ukončení opravy bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující však zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného. 

 

 1. Kupující

Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou, včetně velkoobchodních partnerů), která je jako kupující označena v řádně vyplněném formuláři systému NAMORNICKETRICKO.CZ. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, telefonní čísla, e-mail, místo doručení zboží atd.) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III. těchto Obchodních podmínek (dále jen OP). Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve Formuláři objednávky. 

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu. 

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího. Tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na eshopu NAMORNICKETRICKO.CZ. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. 

Odstoupení od smlouvy

Kupující (pokud se jedná o kupujícího, který uzavřel tzv. spotřebitelskou smlouvu (§ 1810 a násl. Občanského zákoníku)) je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením předmětu koupě (nepoužívané) včetně faktury, dodacího listu a záručního listu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud budete zboří vracet tak nás nejdříve kontaktujte. Odstoupení od smlouvy je nutno poslat písemně se zbožím na adresu HT-obchod,Poste restante, DEPO Přerov 70,Hlavní 9999,Přerov VI - Újezdec,750 07. Formulář naleznete ke stažení na konci obchodních podmínek.  Uvedené se nevztahuje na věškerou zakázkovou výrobu (ražba ID známek, rytí zapalovačů,...), kde od smlouvy po převzetí zboží odstoupit nelze.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

 Navrácení peněz za zboží je možno:
1. převedením na Váš bankovní účet (nutno uvést při žádosti na odstoupení od kupní smlouvy)
2. prostřednictvím peněžní poukázky typu C

Vrácení peněz na Slovensko za zboží je možné pouze na účet, přičemž jako doplňující údaj je bezpodmínečně nutné uvést úplný název, adresu banky, číslo účtu a IBAN. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od smlouvy, zboží, které od prodejce obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

 

Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 1829 a násl. Občanského zákoníku.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z
kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je
oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší
informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Výměna zboží

Zboží k výměně (nepoužívané, v originálním balení a s kopií faktury) nám zasílejte jako obyčejnou zásilku (zásilky na dobírku nebudou přijaty). Pokud budete zboří vracet nebo posílat na výměnu, tak nás nejdříve kontaktujte. Posíláme číselný kod a zasílá se to na naši pobočku zásilkovny. Zboží, které chce kupující reklamovat je nutno zaslat formou normálního balíku. Balíky zaslány na dobírku nebudou převzaty! 

U výměn zboží účtujeme stejný expediční poplatek jako u objednávek! 

Zásilky jsou uloženy na dodací poště 7 pracovních dnů

Objednáním zboží zákazník souhlasí s výše uvedenými tvrzeními. 

 

 1. Ochrana osobních údajů


Osobní údaje potřebné pro komunikaci s kupujícím budou použity VÝHRADNĚ pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých akcích, slevách apod. internetových projektech a obchodů provozovatele HT-obchod a jeho obchodních partnerů (avizuj.cz, univerzall.cz, zigishop.cz).

Provozovatel (HT-obchod, Jan Tvrdoň, Ruská 1870/3, Bruntál, 792 01, IČ: 72987341, Evidenční číslo ŽL: 380802-14015-00, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 28.12.2012) zásilkového internetového obchodu NAMORNICKETRICKO.CZ se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

Registrací údajů v systému NAMORNICKETRICKO.CZ kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně.

 

 

platné od 21. 5. 2017

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Reklamační formulář

Nenechte si uniknout naše AKCE & SLEVY
Newsletter o akcích a novinkách ohledně namornicketricko.cz bude zasílán na Váš uvedený email :-)
NAŠE PŘEDNOSTI:
 • Zákazník je u nás na prvním místě !
 • Rychle dodání, u přepravce do 24h
 • Doprava od 3 500 Kč ZDARMA
 • Věrnostní program pro stálé zákazníky
 • 14 dní garance vrácení peněz

Kontakty:
Logo
Zákaznická podpora - armyshop
Po-Pá: 10-16h
Všechna práva vyhrazena © 2012-2023 Námořnickétričko.cz 
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz